MENÜ
KERESÉS

Vezetőink


 
 

Igazgatóság


dr. Veron Zsolt elnök
Móré Tamás Miklós tag
Sallai Daniella tag
 

Felügyelőbizottság


dr. B. Tóth Enikő elnök
dr. Erdei Mónika tag
dr. Gyurcsa Éva tag
 

Menedzsment


Benkó Imre vezérigazgató
Pap Zsuzsanna Melinda gazdasági igazgató
Szilák Zsolt műszaki igazgató
   
 


 

Stratégia


Szakmai Stratégia és Jövőkép
 
 

 
 

Tevékenységi körök


 

Katonai tevékenység


• Híradó és informatikai rendszerek tervezése, kivitelezése és karbantartása (C2 Beépítő program)

Katonai követelményeket kielégítő, műszaki követelményekben megfogalmazott képességek alapján különböző szintű parancsnokokat és törzseket kiszolgáló mozgó vezetési pontok kialakítása különböző típusú járművekben, harcjárművekben. A kialakított vezetési pontok különböző szintű technikai kiszolgálásának végrehajtása, szükség szerinti javítása.
                        
• Analóg rendszerű telefonközpontok, rádió berendezések javítása, felújítása, korszerűsítése

A Részvénytársaság több évtizedes tapasztalattal és szaktudással rendelkezik régi analóg rendszerű telefonközpontok, rádiók, rádió-relék és más rendeltetésű sugárzó eszközök javítása, felújítása, korszerűsítése területén. Eredményesen oldotta meg a gép- és harcjárművekben lévő R-174 típusú belső beszélgető rendszerek illesztését korszerű, digitális rádióeszközökhöz. Megfelelő beszerzési forrásokkal rendelkezünk analóg rendszerű távközlési berendezések javításához szükséges alkatrészek biztosításához.         
 
• Műholdas távközlési állomások kialakítása
A megrendelő igénye szerinti műszaki tartalommal vállaljuk műholdas távközlési állomások tervezését, kivitelezését, általunk biztosított eszközökkel, vagy a megrendelő eszközeivel.
 
• Műszaki gépek javítása, karbantartása
A Magyar Honvédség megrendelésére végezzük a repülőtéri karbantartó gépek (hómarók, hókotrók, seprőgépek stb.) javítását és karbantartását.        
             
• Tűzoltó készülékek gyártása, különböző szintű (alap-, közép- és teljes körű) karbantartása, javítása és forgalmazása

Részvénytársaságunk mind katonai, mind polgári területen vállalja különböző típusú tűzoltó készülékek különböző szintű (alap-, közép- és teljes körű) karbantartását, javítását. Kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a PATRIK típusú tűzoltó készülékek gyártása, forgalmazása területén.               
 
• Vegyivédelmi eszközök javítása, karbantartása
A Magyar Honvédség megrendelésére végezzük a honvédelmi szerveknél rendszeresített vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és felszerelések karbantartását, javítását, technikai kiszolgálását.
 
• Mikrohullámú berendezések karbantartása
A megrendelők igénye szerint vállaljuk különböző típusú mikrohullámú berendezések karbantartását, javítását.
 
• Antennatornyok karbantartása
A megrendelők igénye alapján vállaljuk különböző helyszíneken telepített, stabil antennatornyok karbantartását, szükség szerinti javítását.
 
• Univerzális kihangosító berendezés KKB-100

A Részvénytársaság által kifejlesztett katonai kivitelű berendezés, amely képes 100 Watt teljesítménnyel 1500 méter távolságig érthető hangminőségben hangsugárzásra. Az eszköz bármely éghajlati övben működtethető -40 – +80 ˚C hőmérsékleti tartományban, terep- és időjárási viszonyoktól függetlenül. Bármilyen típusú járműre rögzíthető és tartozékainak köszönhetően – mikrofon és MP3 lejátszó – többféle üzemmódban üzemeltethető. Kis méretének köszönhetően egy fő által szállítható és működtethető. Töltés nélkül legalább három órát képes üzemelni. Mind katonai, mind polgári területen alkalmazható, különféle zárt és szabadtéri rendezvények, tömegtájékoztatási, hangosítási feladatok biztosítására.
 

Polgári tevékenység


 
• Fertőtlenítő lámpák fejlesztése és gyártása
Mobil és fix kivitelű UVC lámpatestek és fertőtlenítő készülékek egyedi-és sorozatgyártása.
 
• Mobil hőkamerás felderítő (határvédelmi) rendszer kialakítása

Részvénytársaságunk a megrendelő igényére képes határszakasz megfigyelésére alkalmas hőkamerás rendszer tervezésére, kivitelezésére stacioner és mobil változatban. A határvédelmi feladatok ellátását kis hatótávolságú pilóta nélküli robotrepülőgépek és robothelikopterek alkalmazásával is képes megvalósítani.
 
• Különleges rendeltetésű gépjármű kialakítás

A megrendelői igényeknek megfelelő, különleges rendeltetésű, gépjárművek tervezése, kivitelezése: betegszállító gépkocsik, térerősség mérő gépkocsi, egyedi kialakítású kommunikációs központok, speciális vegyi-sugár felderítő gépjárművek kialakítása.
 
 

Termékeink


 • Akkumulátor Feszültség Figyelő Egység
  Az AFF feladata a jármű +24V–os feszültségellátó rendszerének pontos, digitális kijelzése, valamint alacsony feszültség érték esetén akusztikus és vizuális figyelmeztetés előállítása. 

 • BTR-80 SKJ Kódú Készlet
  Fő rendeltetése a sérültek elsősegélyben részesítése, és a fegyveres küzdelem zónájából az ellátó tagozatok­hoz történő kimentése.

 • TÁTISZ-4 Szektormegvilágító Berendezés
  A szektormegvilágító utánfutó egy ráfutófékes vontatott utánfutó, amelyen egy 10 m-es pneumatikus árboc helyezkedik el.

 • ATT-24V/40A Akkumulátortöltő és Tápegység
  A töltő 24V / 20-480Ah kapaci­tású akku­muláto­rok automatikus töl­tésére, és 24V-os fogyasztók táplálá­sára alkal­mas.

 • Híradó Informatikai Központ (HIK)
  C2" képesség kialakítása keretében Híradó Informatikai Központ (HIK)

 • UVCLEAN-90 STERILIZÁLÓ BERENDEZÉS
  Termékünk az UV-C sugárzás klinikailag bizonyított hatásait felhasználva a különböző vírusok baktériumok,gombák ellen képes védelmet biztosítani.

 • Ballonfedélzeti Felderítő és Megfigyelő Rendszer
  Kisméretű, mobil, gyorsan áttelepíthető, ballonfedélzeti információs és többcélú támogató rendszer

 • KKB-100 Könnyített Univerzális Háti Kihangosító Berendezés
  Hangsugárzás nagy teljesítménnyel, 100W (RMS) kimenő teljesítménnyel


 •  

  Minőségbiztosítás


  A minőségnek kiemelten fontos szerepe van a HM ARMCOM ZRt. működésében. A műszaki tervezés, gyártás, szolgáltatás minőségi színvonala a társaság, ezáltal valamennyi munkatárs személyes célkitűzései megvalósításának záloga, egyben feltétele a versenyképesség megőrzésének, javításának a változó gazdasági viszonyok között.
   
  A HM ARMCOM ZRt. vezetése kinyilvánítja, és intézkedéseiben érvényre juttatja a minőség iránti elkötelezettségét.
   

  Előre tervezett és felügyelt folyamatokkal, megfelelő felkészültségű munkatársakkal a műszaki tervezés, gyártás és szolgáltatás folyamatát minden időpontban tudatosan úgy alakítjuk, hogy a termékeink, szolgáltatásaink minél magasabb szinten teljesítsék vevőink igényeit és elvárásait, kivívják megelégedettségüket.
   
  Minőségirányítási rendszerünknek folyamatosan támogatnia kell a tulajdonosi elvárásokat, a Részvénytársaság eredményességét, a megbízható gazdaságos termelést, a követelményeknek megfelelő és elvárt minőségű termék-előállítást, szolgáltatást.
   

  Foglalkoztatáspolitikánkon keresztül biztosítjuk a minőségi munkavégzéshez szükséges humán erőforrást és a minőségi munkavégzés elismerését. Tervezett módon tudatosítjuk, valamennyi érintett munkatársunk elemi kötelessége - saját munkaterületén a szabályzók betartásán keresztül - a minőségi munkavégzés megvalósítása. Alapvető követelménynek tekintjük munkatársaink folyamatos és rendszeres szakmai továbbképzését, szakmai fejlődését, ezáltal a munkakultúra további fejlesztését, valamint a technikai fejlődés figyelemmel kisérését és a rövid időn belüli alkalmazásának elsajátítását.
   
  Beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általuk termelt, szállított termékek mindenkor feleljenek meg az előírt minőségi követelményeknek, biztosítva ezzel termékeink minőségének szintjét és annak emelését.
   

  Az erőforrások biztosításakor, a műszaki tervezés, a gyártás és szolgáltatás minden fázisában betartjuk az érvényes Európai Uniós és hazai jogszabályok, utasítások, valamint a vevők előírásait. A rendelkezésünkre álló anyagi, tárgyi eszközöket és humán erőforrásokat minőségcentrikusan, hatékonyan működtetjük. Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására.
   

  Minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésével biztosítjuk, hogy egyre magasabb szinten feleljünk meg az ISO 9001 szabvány, valamint az AQAP 2110 normatív dokumentum követelményeinek. Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy azonosuljon a Részvénytársaság minőségpolitikájával és minőségpolitikai célkitűzéseivel, megismerje, megértse és alkalmazza a minőségirányítási rendszereink előírásait, és saját tevékenységével járuljon hozzá a Részvénytársaság szakmai és piaci sikereihez.
   

  Referenciák


  MH Mikrohullámú tornyok megerősítése   
  A NATO integrált légvédelmi rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó híradó-informatikai átalakítás keretében a mikrohullámú acéltornyok megerősítése, alaptestjeinek rekonstrukciója.

  Medina 3D radarhelyszín megvalósítása (NATO projekt)   
  Az objectum réz- és optikai alapú hálózatának kivitelezése.

  Híradó informatikai komplexumok és különböző típusú vezetési pontok tervezése, kialakítása és beépítése   
  A megrendelő igényeinek megfelelő vezetési komplexumok tervezése, kialakítása, rendszer integrációja.

  Rádió távvezérlésű robbanóeszközök elleni zavaró berendezések (C-RCIED) karbantartása, javítása   
  A Magyar Honvédségben rendszeresített C-RCIED eszközök karbantartása, javítása.

  Távirányítással vagy programozott önirányítással működő vezető nélküli légijármű (SUAV) karbantartása, javítása   
  A Magyar Honvédségben rendszeresített vezető nélküli repülő eszközök technikai kiszolgálás.

  Mobil és stabil hőkamerás felderítő rendszerek karbantartása, javítása   
  Az ORFK használatában lévő, határvédelmi feladatokban résztvevő stabil és mobil hőkamerás felderítő rendszerek teljes körű karbantartása, javítása.

  Tempest tanúsítvánnyal rendelkező számítástechnikai eszközök bevizsgálása, javítása
  Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) rádió készülékek beépítése személy- és tehergépjárművekbe   
  A Tetra rádiórendszer elemeinek beépítése a Magyar Honvédség gépjárműveibe.

  Automata Mérő és Adatgyűjtő Rendszer (AMAR) eszközeinek karbantartása, javítása, kalibrálása   
  A Magyar Honvédség üzemeltetésében lévő AMAR rendszer elemeinek karbantartása, javítása, kalibrálása.

  Tűzoltó készülékek és tűzi-vízforrások felülvizsgálata, karbantartása és javítása   
  A tűzoltó készülékek és tűzi-vízforrások törvényben előírt időszakos felülvizsgálata, karbantartása, javítása.

  Konténermosó berendezések, anyagszállító konténerek karbantartása, javítása   
  MH Egészségügyi Központ automata anyagszállító rendszerének, rendszer elemeinek karbantartása, javítása.

  Békéscsaba - Bánkút radarobjectum kiegészítő túlfeszültség-védelmének kivitelezése   
  Az objectumok távközlési, biztonsági hálózatának, nagyfrekvenciás ( rádió, mikro) kábelei túlfeszültség elleni védelmének tervezése, kivitelezése.

  Repülőtéri karbantartó gépek javítása   
  A Magyar Honvédség repülőterein alkalmazott speciális karbantartó gépek javítása, felújítása, technikai kiszolgálása.

  KD-84 könnyű deszant-átkelő készletek felújítása   
  Könnyű deszant-átkelő készletek felújítása, korszerűsítése.

  Tábori térmegvilágító felszerelés utánfutón (TÁTISZ-4) gyártása   
  Mobil térmegvilágító felszerelések tervezése, gyártása, technikai kiszolgálása.

  Kecskeméti és Pápai repülőterek kapcsoló épületeinek klimatizálása   
  A kijelölt épületek klimatizálásának, klíma berendezések távvezérlésének tervezése, kivitelezése.

  Link-16 Földi Támogató Rendszer telepítéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása (NATO projekt)   
  Építészeti kivitelezés, villamos, gyengeáramú, optikai hálózat bővítése, szünetmentes áramellátó rendszer kiépítése.

  REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum eszközeinek felújítása   
  A Magyar Honvédség katonai szervezeteitől kivont muzeális értékű technikai eszközök (légvédelmi rakéta komplexumok, földi rádiólokációs és navigációs berendezések) felújítása, karbantartása.

  Mobil híradó-informatikai központ („Sivatagi Róka”) tervezése, kialakítása   
  Moduláris felépítésű híradó- informatikai központ tervezése, kialakítása, műholdas- és hagyományos távközlési hálózathoz történő csatlakozással.

  MH Stacioner vezetési irányítási hírközlő rendszerének karbantartása, fenntartása   
  A Magyar Honvédség zárt célú mikrohullámú távközlési hálózatának üzemvitele.

  Digitális kapcsolóközpont-rendszer karbantartása, fenntartása
  Híradótechnikai eszközök javítása, karbantartása   
  A Magyar Honvédség speciális híradó technikai eszközeinek, komplexumainak karbantartása, javítása.


   

  Tanúsítványok  ISO 9001-2015 Tanúsítvány      


  AQAP 2110-2016 Tanúsítvány
   


  „NATO Beszállításra Alkalmas” cím

  Légügyi ALF

   


   


  AEO Tanúsítvány     Kongsberg


   


   


   


  Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott engedélyek nemzeti szigorúan titkos, EU titkos, NATO titkos minősítési szinteken:
  • Iparbiztonsági telephely engedély
  • Adatkezelési engedély
  • Rendszerengedély elektronikus adatfeldolgozásra