MENÜ
KERESÉS

Tisztelt Látogató!


 
Köszöntjük a Honvédelmi Minisztérium ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján!
 
Az 1992-ben alapított HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a jogelőd katonai szervezetek több, mint 70 éve nyújtanak híradó- és kommunikációtechnikai szolgáltatást a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium részére.
 
A társaság részvényei 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában vannak. A tulajdonosi jogokat a honvédelemért felelős miniszter az általa kijelölt állandó képviselő útján gyakorolja, 2017. július 1. napjától Sulyok János védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár úr személyében.
 
A társaság alaprendeltetése a Magyar Honvédség rendszeresített stabil és mobil (tábori) híradó eszközeinek, rejtjelző eszközeinek telepítése, beépítése, javítása, felújítása, karbantartása szerződések, illetve egyedi megrendelések alapján. Az alap feladatokon túlmenően a társaság részére új, kiemelt feladat a Magyar Honvédség érdekében a haditechnikai kutatás-fejlesztés-innovációs tevékenység végzése.
 
A társaság által a Magyar Honvédség részére nyújtott szolgáltatások köre
  • híradótechnikai (rádió, rejtjelző) eszközök javítása, beépítése, javítása, karbantartása;
  • MH mikrohullámú hálózat, digitális kapcsolóközpontok, antennatornyok karbantartása;
  • MH tűzoltó készülékek karbantartása;
  • Műszaki gépek, tábori térvilágító eszközök javítása, technikai kiszolgálása;
  • Technikai eszközök, anyagok biztosítása (pl. informatikai) a Magyar Honvédség részére;
  • Veszélyfigyelő informatikai szolgáltatás;
  • KFI feladatok.
 
A feladatok végrehajtásához szükséges hatósági engedélyekkel a társaság rendelkezik (NATO Titkos, EU Titkos, Szigorúan Titkos telephely biztonsági tanúsítvány, rejtjeltevékenység, személyi biztonsági tanúsítványok, Engedélyezett Gazdálkodó AEO, „C” típusú vámraktár, stb.). A társaság minőségirányítási rendszer tanúsítványai: ISO 9001, AQAP 2110, HACCP.

Hírek


 
Védelmi Ipar Ágazati Koncepció

2017-ben a Honvédelmi Minisztérium az elmúlt negyedszázad legjelentősebb, ambiciózus célkitűzéseket tartalmazó honvédelmi és haderőfejlesztési programját hirdette meg. A Magyarország kormánya által egyértelműen megfogalmazott elkötelezettség birtokában, amely mind a program szakmai elemei mind a szükséges költségvetési források tekintetében állásfoglalást tartalmazott, a Honvédelmi Minisztérium megkezdte a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtását.

A Zrínyi 2026 Program a Magyar Honvédség ütőképes és korszerűen felszerelt haderővé alakításán túl, elsődleges célként fogalmazza meg a magyar védelmi ipar fejlesztését.

 

A HM ArmCom ZRt. kutatás fejlesztési pályázatai

2017. januárjától az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-fejlesztési programját indította el a Magyar Honvédség, „Zrínyi 2026” néven. A programmal a honvédelmi tárca szeretné erősíteni a honvédség képességeit, hatékonyabbá tenni működőképességét. Ez a célkitűzés nem választható el a haderőfejlesztéstől és a modernizációs folyamatok beindításától.

A HM ArmCom ZRt. számára rendkívüli jelentőséggel bír, és hatalmas lehetőséget teremt, hogy a tervezett fejlesztésekbe minél előbb és egyre nagyobb mértékben bekapcsolódjon és részt vegyen.

Kommunikációs tréning Társaságunk dolgozói számára

Részvénytársaságunknál kommunikációs tréning sorozat indult a dolgozók számára, melynek célja, hogy mind jobban megfeleljünk az állami szféra munkakörnyezeti elvárásainak és jól szervezett, hatékonyan működő szervezetté váljunk. A kommunikációs tréning első programjaként 2018. május 31-én a teljes munkatársi állományt érintő előadás került megtartásra.

Katonadiplomaták látogatása a HM ArmCom ZRt.-nél

A 2018. évi katonadiplomáciai váltásra készülő véderő-, katonai- és légügyi attasék, valamint attaséhivatalnoki titkár-gyakornokok csoportja tett látogatást a HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. gödöllői telephelyén május 8-án. A látogatás célja az volt, hogy a leendő katonadiplomaták minél több információt szerezzenek a Társaság hadiipari tevékenységéről, és ezáltal hatékonyabban tudják képviselni a cég érdekeit feladataik során.

Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülés

A HM ArmCom ZRt. Igazgatósága 2018. május 15-én tartotta soron következő ülését a Honvédelmi Minisztériumban.

 Az Igazgatósági ülést követően, 2018. május 17-én a HM Arm,Com ZRt. székhelyén került sor a Felügyelőbizottság ülésére.

Miniszteri látogatás Társaságunknál

A honvédelmi miniszter a HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. és a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. gödöllői telephelyein tett látogatást 2018. február 15-én.

A tárcához tartozó cégek vezetői a látogatás alkalmával tájékoztatást adtak a honvédelmi miniszternek 2017. évi tevékenységükről.


Impresszum


A domain név tulajdonosa:
HM ArmCom Zrt.
 
Üzemeltető:
HM ArmCom Zrt.
 
Vezérigazgató:
Kugler György
 
Honlapszerkesztőség:
Illés Kinga mb. K+F+I igazgató
Magyar György műszaki igazgató
Horváth László mb. gazdasági igazgató-helyettes
Ladosné Hajdu Zsuzsanna személyügyi vezető
Baranyainé Réti Gabriella titkárságvezető
 
Honlap adminisztrátor:
Márkus Helga vezérigazgatói referens
 
Üzemeltetés:
Bartha Péter rendszergazda
 
A szerkesztőség e-mail címe:
Telefon:

Az oldalon megjelenő, a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai által készített, honvedelem.hu oldalról átvett fényképek sajtófőnöki írásbeli engedéllyel kerültek felhasználásra.
 
Az oldalon megjelenő mindennemű tartalom további felhasználása kizárólag az üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.